• ภาคกลาง

   No.  สำนักงานตัวแทน(GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  1  ปิยธิดา ใจใสสุข 985  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้อง 306 ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา  02-6723165 6723167 081-7421116
   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
  2  ปิยธิดา ใจใสสุข (2) 748  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้อง 301 ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา 02-6723168 6723167 081-7421116
   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
  3 วิโรจน์ เกษตรเอี่ยม 892  530/20  ม.8  ต.ไพศาลี  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220 056 – 200904 259594 088-1717150
  4 จริยา เงินแถบ 756  213,215  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม. 10400 02-0600799 0477229 092-6325273
  5 สุวิชัย ทองสวัสดิ์ 758  65/68  หมู่17  ต.บางแม่นาง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140 02-1020236 1020236 083-2536999
  6 วาสนา มีหกวงศ์ 761  159/54-55 ซอย1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223758 223758 092-9818975
  7 สุกฤตา สินอวยพร 762  5/297 ซ.ศรีนครินทร์24 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-0020073 0020073 080-9461999
  8 อโนทัย ศรีเหนี่ยง 763  18/84  ซ.เทียนทะเล 19  ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม 02-8494454 8974342 081-6156707
   เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150 02-8494455
 • ภาคเหนือ

   No.  สำนักงานตัวแทน(GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  9 เพชรธวัช โตคำ 896  178/12-13  ม.4  ถ.ชมธีระเวช  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 056-022122 022122 081-7866913
  10 กรชพร พลูเขตรกรณ์ 752  6/6  ถ.สามัคคีชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-713642 713642 089-9606132
 • ภาคใต้

   No.  สำนักงานตัวแทน(GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  11 ธีระชัย ศรีสุขใส 750  64/23  หมู่ 6  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 088-7731440  098-6709593
  088-3888374
  12 สุวิกรานต์ แสงแก้ว 751  268/3  ถ.อาคารสงเคราะห์  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 073-211461 211461 089-4660027
 • ภาคตะวันออก

   No.  สำนักงานตัวแทน(GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  13 มัณฑนา อรุณรัศมีเรือง 960  20/8  ถ.มหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038 – 512868 512868 098-4599289
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   No.  สำนักงานตัวแทน(GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  14 มงคล เขียวทองคูณ 757  373  หมู่ 2  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จ.ยโสธร 35000 045-711289 711289 093-1065839
  15 ธงชัย ลีคำโหมง 941  322  ม.10  ถ.เสลภูมิ-คำโพนสูง  ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 45120 062-9505901 550283 081-9657426
  090-0312635
  16 พงษ์ลดา ด่านธานินทร์ 953  895/2  ม.2  ถ.ชลประทาน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000 042 -464104 464104 086-8517751
  17 นุชภรณ์ อินปาว 961  95/9  ถ.ข้างเรือนจำ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 042 -512987 512987 081-8733709
  18 กรชพร พลูเขตรกรณ์2 764  381,383  ถ.ผดุงวิถี  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000 043-722182 722187 089-9606132
 • รายชื่อ GA ตะกาฟุล ( TAKAFUL )

  ลำดับ   สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  1 วนิดา สังรี 737  69/1  ถ.เกษตรขันธ์  หมู่ 1  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา 90150 074-376037 376037 086-5972197
  2 คำ มาทา 743  16  ถ. ณ นคร  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000 073-512211 512211 083-6537175
  3 สาเหะบาฮารี อัลอิรุส 754  108/79  ม.6  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 073-337505 337505 088-3991700
  086-9606069
  4 รุสดี วอลีบาแย 765  97/363  ถ.สาย 15  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา 95000 073-720591 720591 063-7874392