Open/Close Menu ฟิลลิปประกันชีวิต

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (CAO)   บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก การขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบถุงมีสติ ประกอบด้วย    ยาดม พัดสปริง น้ำดื่ม ผ้าเย็น และลูกอม ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยมี  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้