Open/Close Menu ฟิลลิปประกันชีวิต


นายชวลิต ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายขาย และCAO    บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด      โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการ SMART MOM คุณแม่ฉลาดเลือก” เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีหลักประกันที่ช่วยรับรองความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในอนาคต  ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้