• ภาคกลาง

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  1  ปิยธิดา ใจใสสุข 985  เลขที่ 160/424-425 อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 20 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  081-7421116 064-2329222
  2 สุวิชัย ทองสวัสดิ์ 758  65/68  หมู่ 17  ต.บางแม่นาง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140 02-1020236 1020236 083-2536999
  3 วาสนา มีหกวงศ์ 761  159/54-55 ซอย1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223758 223758 065-5365946
  4 อโนทัย ศรีเหนี่ยง 763  18/84  ซ.เทียนทะเล 19  ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150 02-8494454,

  02-8494455

  8974342 081-6156707
  5 ศิร์เสกข์ ศักดิ์ผดุงกมล 768 223 หมู่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-106234 106234 095-6622882
  6 ชลธิชา เครือทอง 769 226/8 หมู่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จ.นครศรีอยุธยา 13260 035-750903 750903 061-9156141
 • ภาคเหนือ

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  7 เพชรธวัช โตคำ 896  178/12-13  หมู่ 4  ถ.ชมธีระเวช  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 056-022122 022122 081-7866913
  8 กรชพร พลูเขตรกรณ์ 752  6/6  ถ.สามัคคีชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-713642 713642 089-9606132
 • ภาคใต้

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  9 สุวิกรานต์ แสงแก้ว 751  268/3  ถ.อาคารสงเคราะห์  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 073-211461 211461 089-4660027
 • ภาคตะวันออก

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  10 มัณฑนา อรุณรัศมีเรือง 960  20/8  ถ.มหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-512868 512868 098-4599289
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  11 ธงชัย ลีคำโหมง 941  322  หมู่ 10  ถ.เสลภูมิ-คำโพนสูง  ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 45120 062-9505901,

  090-0312635

  550283 081-9657426
  12 นุชภรณ์ อินปาว 961 95/9  ถ.ข้างเรือนจำ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 042-512987 512987 081-8733709
  13 อิทธิพล บัวคำโคตร 767  888/67  ม.13  ต.บัวขาว  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  46110 043-851159 851159 084-4295285
  14 ปรเมศวร์ อิ่มแมน 770  120/7 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-010595 10595 062-9655156 , 099-9787935
  15 นำชัย คำนนท์ 771 39 ม.19 ถ.เชียงยืน-ยางตลาด ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 043-022143 22143 092-9696780 , 099-3367699
  16 เอเทน ดีมารยาท 772 12/3  ถ.รามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10230 02-0924147 092-3694966
 • รายชื่อ GA ตะกาฟุล ( TAKAFUL )

  No.   สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  1 คำ มาทา 743  16  ถ. ณ นคร  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000 073-512211 512211 083-6537175
  2 รุสดี วอลีบาแย 765  97/363  ถ.สาย 15  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา 95000 073-720591 720591 063-7874392