• ภาคกลาง

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  1  ปิยธิดา ใจใสสุข 985  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้อง 306 ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  02-6723165 6723167 081-7421116
  2  ปิยธิดา ใจใสสุข (2) 748  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้อง 301 ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 02-6723168 6723167 081-7421116
  3 วิโรจน์ เกษตรเอี่ยม 892  530/20  หมู่ 8  ต.ไพศาลี  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220 056-200904 259594 088-1717150
  4 สุวิชัย ทองสวัสดิ์ 758  65/68  หมู่ 17  ต.บางแม่นาง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140 02-1020236 1020236 083-2536999
  5 วาสนา มีหกวงศ์ 761  159/54-55 ซอย1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 036-223758 223758 092-9818975
  6 อโนทัย ศรีเหนี่ยง 763  18/84  ซ.เทียนทะเล 19  ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150 02-8494454,

  02-8494455

  8974342 081-6156707
  7 สมเกียรติ โออนันต์ 766  59/8 หมู่ 2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-0650559 0650559 086-4583932
 • ภาคเหนือ

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  8 เพชรธวัช โตคำ 896  178/12-13  หมู่ 4  ถ.ชมธีระเวช  ต.ชนแดน  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 056-022122 022122 081-7866913
  9 กรชพร พลูเขตรกรณ์ 752  6/6  ถ.สามัคคีชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-713642 713642 089-9606132
 • ภาคใต้

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  10 สุวิกรานต์ แสงแก้ว 751  268/3  ถ.อาคารสงเคราะห์  ต.สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา 95000 073-211461 211461 089-4660027
 • ภาคตะวันออก

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  11 มัณฑนา อรุณรัศมีเรือง 960  20/8  ถ.มหาจักรพรรดิ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-512868 512868 098-4599289
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   No.  สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  12 มงคล เขียวทองคูณ 757  373  หมู่ 2  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จ.ยโสธร 35000 045-711289 711289 093-1065839
  13 ธงชัย ลีคำโหมง 941  322  หมู่ 10  ถ.เสลภูมิ-คำโพนสูง  ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 45120 062-9505901,

  090-0312635

  550283 081-9657426
  14 นุชภรณ์ อินปาว 961  95/9  ถ.ข้างเรือนจำ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 042-512987 512987 081-8733709
  15 กรชพร พลูเขตรกรณ์2 764  381,383  ถ.ผดุงวิถี  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000 043-722182 722187 089-9606132
 • รายชื่อ GA ตะกาฟุล ( TAKAFUL )

  No.   สำนักงานตัวแทน (GA) โค๊ต ที่อยู่ โทรศัพท์ FAX มือถือ
  1 วนิดา สังรี 737  69/1  ถ.เกษตรขันธ์  หมู่ 1  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา 90150 074-376037 376037 086-5972197
  2 คำ มาทา 743  16  ถ. ณ นคร  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000 073-512211 512211 083-6537175
  3 สาเหะบาฮารี อัลอิรุส 754  108/79  หมู่ 6  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 086-9606069 088-3991700
  4 รุสดี วอลีบาแย 765  97/363  ถ.สาย 15  ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา 95000 073-720591 720591 063-7874392