philliplife

             ฟิลลิปประกันชีวิต … หนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นในนโยบายของการส่งมอบคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคมไทย   บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประจำสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ในหลายอัตรา ตั้งแต่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 • 1. Front-end Programmer / Back-end Programmer / Web Designer / System Analyst 4 อัตรา

   คุณสมบัติ

  • เพศหญิง / ชาย อายุ 20-35  ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • รักงานด้านการพัฒนาระบบ และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
  • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ลักษณะงาน

  • Front-end Programmer – พัฒนาระบบ web/mobile application ด้วย Ionic / AngularJS / TypeScript / HTML / CSS
  • Back-end Programmer – พัฒนาระบบ Web API ด้วย .NET Framework (VB & C#), ASP.NET, MS SQL, Crystal  Reports
  • Web Designer – UI / UX design
  • System Analyst – ออกแบบระบบงาน สำหรับ Web / Mobile Application
 • 2. พนักงานบัญชี 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 27 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel, Word , Social Media ได้ดี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • 3. พนักงานธุรการ 3 อัตรา

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel, Word
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  ลักษณะงาน

  • คีย์ข้อมูล , จัดทำข้อมูล , โครงสร้างของโครงการ
  • ประสานงานโครงการกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรสและบุตร การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ การฝึกอบรมและพัฒนา วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี รางวัลพนักงานที่ทำงานนาน พร้อมทั้งโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งสูงขึ้นในบริษัทฯ
       

         สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมเอกสาร และรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629 , 5630 หรือ E-mail: hrd@philliplife.com หรือสมัครผ่าน www.philliplife.com

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ
โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมเอกสาร และรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629
E-mail : hrd@philliplife.com


ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันกับฟิลลิปประกันชีวิต
เรามีสิ่งที่ท้าทายพร้อมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพรอทุกท่านอยู่ 

“ ฟิลลิปประกันชีวิต หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ”