philliplife

             ฟิลลิปประกันชีวิต … หนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นในนโยบายของการส่งมอบคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคมไทย   บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประจำสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ในหลายอัตรา ตั้งแต่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 • รับสมัครคนรุ่นใหม่มาร่วมทีม Digital Marketing 5 อัตรา

  1. Digital Marketer
  คุณสมบัติ
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  – ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
  – มีพื้นฐาน Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปอื่นๆ
  – มีพื้นฐานด้านโฆษณาออนไลน์ เช่น Facebook ad
  – มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทันสมัย เก๋ๆ

  หน้าที่
  – จัดทำคอนเทนท์ ฮิปๆ ทันสมัย เพื่อโพสต์หรือโฆษณา
  ใน Social media และ Website
  – ดูแลสื่อออนไลน์ สร้างความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ
  – ลงโฆษณา Facebook ad และติดตามผล
  ………………………………………………………………….

  2.Social Media Admin
  คุณสมบัติ
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  – ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
  – มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทันสมัย เก๋ๆ

  หน้าที่
  – อัพเดท คอนเทนท์ในเพจ และสื่อออนไลน์ของบริษัท
  – ดูแลเพจ สร้างความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ

  ………………………………………………………………….

  3.Graphic Deisigner
  คุณสมบัติ
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  – ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
  – มีพื้นฐาน Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปอื่นๆ
  – รักการดีไซน์ มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทันสมัย เก๋ๆ

  หน้าที่
  – ออกแบบคอนเทนท์เก๋ๆ ร่วมสมัย เพื่อโพสต์หรือโฆษณา
  ในเพจ Facebook และ Website

  ………………………………………………………………….

  4.Content Marketer
  คุณสมบัติ
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  – ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
  – ชอบเขียนบทความ หรือ Blog
  – มีพื้นฐาน Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปอื่นๆ
  – มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทันสมัย เก๋ๆ

  หน้าที่
  – เขียนบทความ หรือคอนเทนท์ต่างๆเพื่อโพสต์หรือโฆษณา
  ในเพจ Facebook และ Website

  ………………………………………………………………….

  5.Digital Marketing Executive
  คุณสมบัติ
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  – ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
  – ชอบการใช้สื่อออนไลน์ FB IG Line อื่นๆ
  – ติดตามเทรนด์ยุคใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์
  – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดบวก มีความรับผิดชอบ

  หน้าที่
  – อัพเดทข่าวสารด้านออนไลน์ให้แก่ทีม
  – เขียนรายงานการประชุม ส่งอีเมล์
  – ติดต่อประสานงานแผนกต่างๆในบริษัท

 • พนักงานบัญชี 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 27 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel, Word , Social Media ได้ดี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านบัญชี

บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรสและบุตร การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ การฝึกอบรมและพัฒนา วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี รางวัลพนักงานที่ทำงานนาน พร้อมทั้งโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งสูงขึ้นในบริษัทฯ
       

         สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมเอกสาร และรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629 , 5630 หรือ E-mail: hrd@philliplife.com หรือสมัครผ่าน www.philliplife.com

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ
โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมเอกสาร และรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629
E-mail : hrd@philliplife.com


ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันกับฟิลลิปประกันชีวิต
เรามีสิ่งที่ท้าทายพร้อมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพรอทุกท่านอยู่ 

“ ฟิลลิปประกันชีวิต หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ”