สนใจร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

www.philliplife.com

 

ฟิลลิปประกันชีวิต … หนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ

ที่มุ่งมั่นในนโยบายของการส่งมอบคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า การจัด

จำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมกับการ

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคมไทย   บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ดังนี้

 

1SM / AVP ACCOUNTING/ผู้จัดการอาวุโส/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

SM / AVP  in  Accounting  (Insurance  Business)

JobSummary

The AVP/SM AccountingwillassistHead of  Accountingand Finance Department inallactivities withinAccounting and Budgeting Section, including planning,coordinatingandmanagingthe administrative activities inthe area ofAccountingand Budgeting as toensureall accounting operation,budgetting,reports,system,and taxationarewell prepared. Managetokeep accountingchangingup–to-datedand accuracy according to accounting standards,the Companypolicy and relevantActs.Ensure that allinternaland external reports,whichpreparedbyAccountingSection, areaccuracyand meaningful formanagement.

Job Responsibilities

 • Plan, coordinate and execute monthly/ quarterly/ annual consolidated worksheet, consolidated financial statement, note to financial statement  and deal with external auditor.
 • Manage all accounting tasks i.e. all payment and receipt transaction reviews, internal control, taxation, and statutory financial statements together with evaluate credit and collection.
 • Exercise budgetting control to ensure that budgeted expenditures do not exceed amounts authorized without proper approval.
 • Review all accounting procedures, process, recommending improvements to the systems, accounting transactions such as general ledgers, costing reports, and related subsidiaries’ reports/performance.
 • Implement  new Accounting Standard, if any, such as IFRS 9, IFRS17 etc.
 • Provide and analyze monthly financial statements report to propose to senior management.
 • Supervises, directs and reviews the work of the accounting staffs
 • Perform other duties related to jobs as assigned by supervisors.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or higher, preferably in Business, accounting, Finance and any related discipline
 • Solid knowledge in Accounting area, with good understanding in IAS/IFRS
 • Minimum 5 years of accounting experience, and at least 2 years in managerial level.
 • Experience in dealing with auditor /or as the auditor
 • Ability to handle multiple priorities and meet deadlines; excellent accounting and math skills
 • Pro-active, result-oriented, service-minded, able to cope with multi-tasks in a fast pace environment
 • Superior leadership, management and interpersonal skills.
 • Excellent creative and problem-solving skills.
 • Strong team player orientation.
 • Good analytical abilities.
 • Hand on and able to work under pressure.
 • Excellent ability to communicate (both written and verbal) effectively in English
 • Excellent MS office skills (Words, Excel, PowerPoint)

 

2. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน-ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์

รายละเอียดงาน

 • ทำจ่ายและตรวจสอบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 • ให้บริการลูกค้าและตัวแทนที่ติดต่อ รับบริการผลประโยชน์และสิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40  ปี

2. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันชีวิตอย่างน้อย 5 ปี

3. เคยทำงานด้านการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

4. มีความเป็นผู้นำและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สวัสดิการ

ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมค่าตอบแทน และสวัสดิการอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิเช่น

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคค
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม

 

3. พนักงานธุรการฝ่ายพิจารณารับประกัน (สัญญาจ้างชั่วคราว)   จำนวน 3   อัตรา  (ด่วน)

รายละเอียดงาน

 • ตรวจและคีย์ข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30  ปี

2.วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3.ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  (Excle, Power Point) ได้, ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สวัสดิการ

ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมค่าตอบแทน และสวัสดิการอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิเช่น

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคค
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม

 

 4. พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)   จำนวน 1   อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง/ชาย อายุ 30  ปี

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

3.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Power Point

5.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1-2 ปี

 ลักษณะงาน 

1.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย

2.จัดทำรายการกระทบยอดบัญชี

3.ภงด.50,51 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4.งบการเงิน , รายงานเพื่อผู้บริหาร

 

5. พนักงานธุรการ (ฝ่ายสินไหมทดแทน)   จำนวน   1   อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ 

1.เพศหญิง / ชาย อายุ 23-30  ปี

2.วุฒิปริญญาตรี

3.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

4.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Office ได้

 ลักษณะงาน 

1.ทำงานด้านงานธุรการ

2.ฝ่ายสินไหมติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอทำสัญญา

 

 6. ผู้พิจารณาสินไหม (ฝ่ายสินไหมทดแทน)   จำนวน    1   อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ 

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35

2.ปีวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

3.มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม

4.ใช้ Microsoft Office ได้

5.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

 ลักษณะงาน 

1.ทำหน้าที่พิจารณาสินไหม OPD และ IPD

2.อ่านและสรุปประวัติการรักษาอธิบายเหตุผลในการปฏิเสธความคุ้มครอง หรือ ปฏิเสธ Fax Claim ได้

 

7. Assistant Manager/Manager(Actuarial Department )

ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย 

Specification Requirements

 • Bachelor’s Degree or higher, in Actuarial Science , Mathematics, Statistics, Financial
 • Engineering  or related fields.
 • At least 5 years in pricing experience
 • At lease  3 actuarial exams
 • Experience in Deal with OIC
 • Good in programming
 • Able to communicate in English
 • High Responsibility

Job Responsibilities

 • Product Pricing
 • Dealing with OIC
 • Prepare Actuary report, policy wordings.
 • Coordinating with Marketing and Sales team to develop new products.
 • Review sales materials.

 

บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิ   ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรสและบุตร การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ การฝึกอบรมและพัฒนา วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี รางวัลพนักงานที่ทำงานนาน พร้อมทั้งโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งสูงขึ้นในบริษัทฯ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมเอกสาร และรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500   โทร 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629 , 5630
หรือ E-mail : hrd@philliplife.com

ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันกับฟิลลิปประกันชีวิต
เรามีสิ่งที่ท้าทายพร้อมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพรอทุกท่านอยู่

“ฟิลลิปประกันชีวิต ……หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป”