ฟิลลิปไลฟ์เพิ่มมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์แก่ผู้ถือกรมธรรม์ลูกค้า สู้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19