บันทึกการรับเงินตามคำเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife