เอชเอส โกลด์ สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

เอชเอส โกลด์ สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ

HS GOLD
สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ
คุ้มครอง ทุกที่ ทั่วไทย

 

อายุรับประกันภัย 18 – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี
แบบประกันภัยหลักที่แนบได้ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตามทุนประกันภัยของสัญญาหลัก
การพิจารณาและการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การตรวจฯ มาตรฐานของบริษัทฯ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • สัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในกรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยสำหรับกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ (ตามคำนิยาม)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร