แม็กซ์ ทู วัน 2/1

แผนประกันระยะสั้น รับเงินคืนรายปีตลอดสัญญา พร้อมเงินออมก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา และคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต 110%

ผลตอบแทนรวม

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 101%

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีไม่ได้

อายุรับประกันภัย

1 วัน - 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

2 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

สัญญาเพิ่มเติม

ซื้อไม่ได้

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 2 ปี
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 1 วัน - 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : 10,000,000 บาท (รวมทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านออนไลน์)
  • การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ซื้อไม่ได้
  • การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
   หมายเหตุ :
   • สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 6,000,000 บาท ไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
   • สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 6,000,001 - 10,000,000 บาท ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

 1. ชำระผ่าน QR Code PromptPay
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 3. อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Online)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯทราบ ซึ่งถ้าบริษัทฯทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาประกันภัยและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด
 2. ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทฯจะมีเพียงคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทผู้เอาประกันภัย

การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ กรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทฯ มีสิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ออกได้

หมายเหตุ

 1. การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 2. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 3. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look) หากผู้เอาประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยแล้วพบว่า ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอื่นใดขัดกับเจตนา ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามความต้องการ ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท

คำเตือน

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขกรมธรรม์

Talk To US

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า