พีเอ เด็นทัล แคร์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

พีเอ เด็นทัล แคร์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

PA Dental Care
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
“วันไหนๆ ก็ยิ้มได้”

 

 

 

การคุ้มครอง รับวงเงินสูงสุด*
ค่าใช้จ่าย
ทันตกรรมจากอุบัติเหตุ
5,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ
50,000 บาท
กรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 บาท
* ในกรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 5

คุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมจากอุบัติเหตุ / คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ / คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ / ไม่ต้องสำรองจ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร