เพรสทีจ เซฟวิ่ง - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

เพรสทีจ เซฟวิ่ง

Prestige Saving  15/5 & 20/5

มี หลายสิ่งหลายอย่าง ที่ เราสามารถประหยัดได้ หาก รู้จักวิธี…แผนการออมที่จะช่วยคุณประหยัดภาษี
ได้เป็นจำนวนมากและเพิ่มความ อุ่นใจในหลักประกัน ด้วยการออมที่ไม่สูงเกินไป แต่ได้… กองทุนตามเป้าหมาย

 

psv

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
อายุที่รับประกัน 0-65 ปี
ลดหย่อนภาษี ได้
พิเศษ! รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์ แบบPrestige Saving 20/5
ผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (5 ปี)
76,255 บาท*
381,275 บาท
ผลประโยชน์เงินคืนเมื่อครบสัญญา 500,000 บาท
คุ้มครองชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
* หักส่วนลดเบี้ยประกันภัยแล้ว

กรณีเสียชีวิต มอบคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ 2 ระยะ คือ

  • Prestige Saving 15/5 ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปีชำระเบี้ย 5 ปี
  • Prestige Saving 20/5 ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ชำระเบี้ย 5 ปี

ครบสัญญารับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย