• 1. ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท

  โดยท่านจะต้องขอตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตก่อนชำระเงินทุกครั้ง และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว จะต้องเรียกใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วยทุกครั้ง กรุณาปฏิเสธการชำระเงินใดๆ หากตัวแทนประกันชีวิต ไม่แสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


 • 2. ชำระผ่านสาขาบริษัท สำนักงานตัวแทน สำนักงานใหญ่

  ฟิลลิปประกันชีวิตขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ หากท่านสนใจในการเลือกทำประกัน หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อมายัง บริษัทฯ โดยตรงได้ตลอดเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์
  02-022-5000
  โทรสาร
  02-022-5500
  Email
  phillipcare@philliplife.com

   

  แผนที่สำนักงานใหญ่

  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานการบริการให้แก่ผู้เอาประกันทุกท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการ หรือติดต่อสอบถามปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได้ทุกวันทำการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร: 02-022-5800  โทรสาร:02-022-5810


 • 3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

  bankpayin

  โดยใช้ใบแจ้งชำระเงินที่ธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้ (กรณีที่ไม่ได้รับ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง) ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

   


 • 4. ชำระผ่านจุดบริการรับชำระ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  โดยใช้ใบแจ้งชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้ (กรณีที่ไม่ได้รับ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง) ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

  7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ไม่เกิน  30,000 บาท tw  AIS & Telewiz  ไม่เกิน 50,000 บาท
  tesco Tescolotus ไม่เกิน 49,000 บาท ps ที่ทำการไปรษณีย์ ไม่เกิน 50,000 บาท

 • 5. ชำระด้วยการหักบัญชีธนาคาร

  bankpayin

  ด้วยวิธีนี้ ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ความยินยอมในการหักบัญชีธนาคารของท่าน และนำมาชำระ เบี้ยประกันชีวิตโดยอัตโนมัติ บัญชีธนาคารที่สามารถขอใช้บริการได้ โดยท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์ม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก ต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งต่อธนาคารในการหักบัญชีของท่านเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย


 • 6. ชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ ธนาณัติ

  ท่านสามารถชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และขีดคร่อม “หรือผู้ถือ” หรือ (A/C Payee Only) และระบุเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย และระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันไว้ที่ ด้านหลังเช็ค โดยนำมาชำระที่สาขาบริษัทฯ สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานใหญ่

การเรียกร้องสินไหม

บริการด้านกรมธรรม์

โรงพยาบาลในเครือข่าย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถาม

ช่องทางการชำระเบี้ย