บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ติดต่อฟิลลิปประกันชีวิต

  เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 0-2632-5000
  โทรสาร 0-2632-5500
  Email crc@philliplife.com
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 – 17.00 น.

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานการบริการให้แก่ผู้เอาประกันทุกท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการ หรือติดต่อสอบถามปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได้ทุกวันทำการ
  08.30 – 17.00 น.        โทร : 02-632-5800       Fax : 02-632-5810

mapvorawat

ติดต่อสำนักงานใหญ่     สาขาของบริษัท      สำนักงานตัวแทน     ร่วมงานกับเรา