บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจทางการเงิน และการลงทุน ครบวงจรมากกว่า 40 ปี มีเครือข่ายที่ให้บริการ ครอบคลุม 15 ประเทศทั่วโลก คือ ประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน เวียดนาม ด้วยบุคลากรมากกว่า 3,500 คน และให้บริการลูกค้ามากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ด้วยสินทรัพย์ลงทุนที่อยู่ในการดูแล (Assets Under Management-AUM) มากกว่า 1.12 ล้านล้านบาท

กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ได้ก่อตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2541 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม และสำนักงานบริการด้านการลงทุนครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 20 แห่ง และเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 34 รวมทั้งเป็นผู้บุกเบิกการซื้อขายหุ้นผ่านช่องทาง Online “POEMS” (Phillip Online Electronic Mart System) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยให้บริการแก่นักลงทุนที่ทันสมัย และครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล (PhillipCapital Group) ได้ขยายกิจการด้านการประกันชีวิตเมื่อพ.ศ.2556  ภายใต้ชื่อ บริษัท    ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ส่งผลให้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอลสามารถผสานการดำเนินธุรกิจที่ลงตัวอย่างครบวงจรในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต การประกันวินาศภัยด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และพันธกิจองค์กร ที่มุ่งเน้นสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนสำหรับลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์เป็นหลัก ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000 ล้านบาท และมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 24 แห่ง สำนักงานตัวแทน 20 แห่ง อีกทั้งีโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 320 แห่ง รวมทั้งบุคลากร ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน  ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสินทรัพย์มากกว่า 3,600 คน ผลิตภัณฑ์์ประกันชีวิตที่หลากหลายรวมทั้งยังเป็นบริษัทแห่งแรกที่นำเสนอสัญญาตะกาฟุลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ดำเนินการแยกบริหารกองทุนฟิลลิปตะกาฟุล และบริหารกองทุนประกันชีวิตของบริษัทฯ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการฟิลลิปชะรีอะฮ์ พร้อมกันนี้ยังมีการ

บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ผ่านระบบ Online