ประวัติความเป็นมา - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

ประวัติความเป็นมา

Slider

Image is not available
วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเซีย ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ การให้บริการที่ประทับใจ การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี อันทันสมัย องค์กรที่มีความมั่นคงสูง และบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ”

Image is not available
พันธกิจ

“เราจะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม และการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยแก่ ลูกค้า ภายใต้การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และสถานะการเงินที่มั่นคง เพื่อคุณค่า ชีวิตที่ดีที่สุดของลูกค้าของเรา”

Slider

45 ปี ด้านการเงิน

กลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่งคง ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจทางการเงิน และการลงทุน ครบวงจรนานกว่า 45 ปี

15 ประเทศทั่วโลก

สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน เวียดนาม

พนักงาน 3,500 คน

มีพนักงานประจำมากกว่า 3,500 คน และมีลูกค้าในการดูแลให้บริการมากกว่า 900,000 คนทั่วโลก

AUM 8 แสนล้านบาท

สินทรัพย์ลงทุนที่อยู่ในการดูแล (Assets Under Management – AUM) มากกว่า 800,000 ล้านบาท โดยมีเงินทุนในส่วนของเจ้าของมากกว่า 45,000 ล้านบาท

Slider

Phillip Capital Group

กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจทางการเงิน และ การลงทุน ครบวงจรนานกว่า 45 ปี และบริการครอบคลุม 15 ประเทศทั่วโลก คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน ฝรั่งเศส ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้ขยายการลงทุนในประเทศไทย ด้วยการร่วมทุนกับบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 1,700 ล้านบาท ส่งผลให้เป็นผู้ถือครองหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 98 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯเป็นบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

Play
Slider

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

 

วางใจใน ฟิลลิปประกันชีวิต

บริษัท ฯ มุ่งเน้นการบริการ ด้านประกันชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต รวมทั้งประกันชีวิตผ่านระบบออนไลน์ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และประกันวินาศภัยภายใต้ชื่อ Phillip Insurance Broker โดยที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ บริษัท ฯ มุ่งมั่นการพัฒนาศักยภาพบุคคลลากรทุกภาคส่วนของบริษัท และกระบวนการปฏิบัติการ Digital รวมทั้ง ระบบปฏิบัติการ อันทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และ ผู้ถือกรมธรรม์ ของเรา ให้เกิดความประทับใจสูงสุด

ฟิลลิปประกันชีวิต
“หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป”

Lynette May-Tjuen Lim

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO )
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )

Image is not available
Slider