บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เป็นหนึ่งในบริษัทฟิลลิปแคปปิตอลกลุ่มธุรกิจการเงินรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2518 ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทพร้อมบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร แก่ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง

    ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฟิลลิปแคปปิตอล มีเครือข่ายครอบคลุม 17 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ศรีลังกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน และล่าสุดคือประเทศเวียดนาม มีพนักงานประจำกว่า 3,500 คน มีกลุ่มลูกค้าในการให้บริการมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก รวมมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน (Assets Under Management) มากกว่า 900,000 ล้านบาท

   สำหรับการขยายธุรกิจในประเทศไทยนั้น กลุ่มบริษัทฟิลลิปแคปปิตอลได้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ขึ้นในปี 2541 ดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 34 อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการบริการซื้อขายหุ้นผ่านระบบ Online พร้อมให้บริการที่ทันสมัยปัจจุบันบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาครอบคลุมทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม 20 แห่ง

   กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอลเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย จึงขยายการลงทุนในบริษัทฟิลลิปประกันชีวิต ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ชำระแล้วสูงถึงกว่า 2,800 ล้านบาทในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในระยะยาว ด้วยฐานะการเงินอันมั่นคงในระดับสูง

2556 กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล เข้าถือหุ้นใหญ่ 98.75%

2557 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2558 รายแรกที่เริ่มต้นจำหน่ายแบบประกันออนไลน์ (Smart Online)

2559 ขอเพิ่มทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนที่ 3,034,375,000 บาท 

2561 ซื้อพื้นที่กว่า 200 ล้านบาท บริเวณถนนสีลม เพื่อขยายพื้นที่การทำงาน

2561 ได้รับการจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวม (LBDU)

   บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ด้วยแบบประกันที่หลากหลายทั้ง สะสมทรัพย์ คุ้มครองตลอดชีพ เงินบำนาญหลังเกษียณ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โรคร้ายแรง เงินชดเชยรายวัน ด้วยการนำเสนอผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพรียบพร้อมด้วยบริการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร

   ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดนี้ยังได้ครอบคลุมไปถึงสัญญาตะกาฟุล ในแบบประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามในการให้บริการแก่ชาวไทยมุสลิมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการสัญญาตะกาฟุลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

   บริษัทฯมีเป้าหมายนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปทางความเสียหายของทรัพย์สิน สิ่งของ ภัยธรรมชาติ หรือความเสี่ยงต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับชีวิต General Insurance (GI) พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และการเป็นตัวแทนซื้อ        ขายผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (LBDU) โดยผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพของบริษัทฯ รวมถึงให้บริการปรึกษาการวางแผนทางการเงินมืออาชีพ (Financial Advisor) จะช่วยให้แผนการเงินของคุณเป็นไปอย่างมั่นคงเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก

ปัจจุบัน บริษัทได้ออก Mobile Application “PhillipLife TH” บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการลูกค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / การชำระเบี้ย / ประวัติสินไหม / ข้อมูลตัวแทนที่ดูแลให้บริการ ตลอดจนช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน E-Barcode

  พร้อมด้วย Mobile Application “iFame” เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานขายให้ตัวแทน ได้ใช้บริการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การนำเสนอแบบประกันผ่านการออกข้เสนอขาย (Benefits Illustration System – BIS) ข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าที่รอการอนุมัติ กรมธรรม์ที่มีผลบังคับและสิ้นสุด และอีกหลากหลายข้อมูลกรมธรรม์ขอลูกค้าที่เป็นประโยชน์ อาทิ รายงานเบี้ยฯ นำส่งและอนุมัติ โครงสร้างตัวแทนและผลประโยชน์ รวมทั้งประกาศต่างๆ บริษัทยังมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 26 แห่ง มีสำนักงานตัวแทนจำนวน 22 แห่ง และโรงพยาบาลคู่สัญญาอีกกว่า 280 แห่ง ซึ่งพร้อมให้บริการและมอบความคุ้มครองอันเป็นหลักประกันอันมั่นคงแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย

   บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision)” ว่า เราจะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่ได้รับการยอมรับอย่างกว่างขวาง ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ การให้บริการที่ประทับใจ การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีอันทันสมัย องค์กรที่มีความมั่นคงสูงและบุคคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ

   พร้อมไปกับการกำหนด ภารกิจ (Mission)” ที่ตั้งใจแน่วแน่ร่วมกันคือ เราจะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม และการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยแก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลและสถานะการเงินที่มั่นคง เพื่อคุณค่าชีวิตที่ดีที่สุดของลูกค้าของเรา

ฟิลลิปประกันชีวิตหุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปPhillipLife…Your Partner for Life