• กรุงเทพมหานคร

  ลำดับ โค๊ต ชื่อสาขา ที่อยู่สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์  Fax. เบอร์ มือถือสาขา
  1 101 สำนักงานใหญ่ 849  อาคารวรวัฒน์  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก   กรุงเทพฯ  10500 02-022-5000 02-022-5500
  2 105 ไอทีเอฟ สีลม 160,160/21-29 ชั้นที่ 1 ก. ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-022-5582-585 02-022-5586
 • ภาคกลาง

  ลำดับ โค๊ต ชื่อสาขา ที่อยู่สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์  Fax. เบอร์ มือถือสาขา
  1 201 นครสวรรค์ ช. 64/127-128  ถ.สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง จ. นครสวรรค์  60000 (056) 221880,(056)313695 (056) 224882 091-770-3615
  2 208 อุทัยธานี 287/22-23  หมู่ที่ 2    ต.สะแกกรัง  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี  61000 (056) 970638 (056) 970637 091-770-3616
  3 214 ชัยนาท 88/11   หมู่ที่ 5  ถ.พหลโยธิน  ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง  จ.ชัยนาท  17000 (056) 421412 (056) 411705 091-770-3617
  4 277 ราชบุรี 162/4  ถ.ศรีสุริยวงศ์   ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี   70000 (032) 310356 (032) 337047 091-770-3618
  5 261 นนทบุรี 169/3 หมู่ที่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-403-1292-1293 02-403-1294 095-869-9548
 • ภาคเหนือ

  ลำดับ โค๊ต ชื่อสาขา ที่อยู่สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์  Fax. เบอร์ มือถือสาขา
  1 301 เชียงราย 140/2    หมู่ที่ 25  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.รอบเวียง  อ.เมือง   จ.เชียงราย  57000 (053) 153405 (053) 153407 091-770-3619
  2 317 เชียงใหม่ 191/6  ถนนช้างคลาน    ต.ช้างคลาน    อ.เมืองเชียงใหม่     จ.เชียงใหม่  50100 (053) 903709-711

  (053) 903714 ห้องคุณวิฯ

  (053) 903712

  (053) 903715 คุณวิฯ

  091-770-3620
  3 335 ลำปาง 140/68  ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  52100 (054) 361174

  (054) 218170,231099

  (054) 361184 091-770-3621
  4 361 แม่สอด 99/135-136  ถนนสายเอเชีย   ต.แม่สอด   อ.แม่สอด   จ.ตาก    63110 (055) 531666 (055)531667 063-903-1126
  5 346 อุตรดิตถ์ 187/9-10  ถ.บรมอาสน์   ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000 (055) 494727 (055) 494726 091-770-3622
  6 366 พิษณุโลก 55/29-30  ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก  ต.ในเมือง  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   65000 (055) 247751-754 (055) 242460 091-770-3623
  7 380 พิจิตร 20/21-22  ถนนคลองคะเชนทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 (056)  990965 (056) 990966 091-770-3624
 • ภาคใต้

  ลำดับ โค๊ต ชื่อสาขา ที่อยู่สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์  Fax. เบอร์ มือถือสาขา
  1 419 สุราษฎร์ธานี 396/25-26  ม.4  ถนนชนเกษม   ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ฯ 84000 (077) 281104 (077) 272731 091-770-3625
  2 431 นครศรีธรรมราช 29/110  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ท่าวัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 (075) 419188 (075) 419189 091-770-3626
  3 437 กระบี่ 369/2  ถนนอุตรกิจ  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่  81000 (075)611829,632354-5 (075) 632176 091-770-3627
  4 443 ภูเก็ต 7/3-5  ถ.สุทัศน์  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   83000 (076) 211240, 232388

  (076) 212505

  (076) 232336 091-770-3628
  5 455 ตรัง 169   ถนนพระรามหก  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง  92000 (075) 220235,220236 (075) 220237 091-770-3629
  6 462 หาดใหญ่ 10,12  ถ.โชติวิทยะกุล 3   ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   90110 (074) 243055

  (074) 428439-440

  (074) 232221 091-770-3630
  7 463 หาดใหญ่ 2 422   หมู่ที่ 4   ตำบลคลองแห   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   90110  (074) 426885-886 (074)426887 097-270-4560
 • ภาคตะวันออก

  ลำดับ โค๊ต ชื่อสาขา ที่อยู่สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์  Fax. เบอร์ มือถือสาขา
  1 525 ชลบุรี 62/6-8 ถ.สุขุมวิท  ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง   จ.ชลบุรี   20000 (038) 278451,284802 (038) 282168 091-770-3631
  2 533 ระยอง 2/9-10  ถ.สุขุมวิท  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง   21000 (038) 860725-726 (038) 611213 091-770-3632
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ลำดับ โค๊ต ชื่อสาขา ที่อยู่สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์  Fax. เบอร์ มือถือสาขา
  1 601 หนองคาย 302/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 (042) 412-146-147 (042) 412-148 095-4951792
  2 631 ขอนแก่น 252  หมู่ที่ 11   ตำบลเมืองเก่า   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000 (043) 224806 – 807 (043) 224809 091-770-3633
  3 666 อุบลราชธานี 760,760/1    ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมืองอุบลราชธานี   จ.อุบลราชธานี  34000 (045)311152-153 (045)311154 091-7703634
  4 696 มุกดาหาร 126/1 ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   จ.มุกดาหาร    49000 (042) 633045,612805 (042) 633046 091-770-3635