ติดต่อเรา - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-022-5000    โทรสาร 02-022-5500

Email : phillipcare@philliplife.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 – 17.00 น.


ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานการบริการให้แก่ผู้เอาประกันทุกท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการ หรือติดต่อสอบถามปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได้ทุกวันทำการ    โทรศัพท์ Call Center : 02-022-5800    โทรสาร : 02-022-5810
Slider

Google Map Location

สำนักงานใหญ่
สาขาของบริษัท
สำนักงานตัวแทน
แจ้งชำระเบี้ย
ร่วมงานกับเรา
ฟิลลิปตะกาฟุล
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
Slider