ข้อมูลทางการเงิน และผลดำเนินการของบริษัท - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

ข้อมูลทางการเงิน และผลดำเนินการของบริษัท

ข้อมูลรายปี

        ข้อมูลปี 2563

ข้อมูลปี 2562

ข้อมูลปี 2561

ข้อมูลปี 2560


ข้อมูลรายไตรมาส

 

ข้อมูลปี 2564

ข้อมูลปี 2563

ข้อมูลปี 2562

ข้อมูลปี 2561


ข้อมูลรายเดือน

 

ข้อมูลปี 2563